تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

مدل شماره 1شناسه محصول: 504171
موجود

مدل شماره 1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 625تومان

برچسب ها :

مدل شماره 1

مدل شماره 1

 

 

 

 

 

 

 

مدل طراحی شده در سالیدورک 

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Shell

Cut Extrude

Circular Pattern

 


مدل پیچ گوشتیشناسه محصول: 504181
موجود

مدل پیچ گوشتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1875تومان

برچسب ها :

مدل پیچ گوشتی

مدل پیچ گوشتی

 

 

 

 

 

 

 

مدل پیچ گوشتی طراحی شده در سالیدورک 

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Cut Extrude

Revolve

Plane

Cut Sweep

Circular Pattern


مدل شماره 2شناسه محصول: 503850
موجود

مدل شماره 2

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1750تومان

برچسب ها :

مدل شماره 2

مدل شماره 2

 

 

 

 

 

 

 

مدل طراحی شده در سالیدورک 

دستورات استفاده شده :

Assembly

Boss Extrude

Cut Extrude

Fillet

Plane

Hole Wizard

Chamfer

 


مدل پیستون و متعلقاتشناسه محصول: 503851
موجود

مدل پیستون و متعلقات

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3500تومان

برچسب ها :

مدل پیستون و متعلقات

مدل پیستون و متعلقات

 

 

 

 

 

 

 

مدل پیستون و متعلقات طراحی شده در سالیدورک 

دستورات استفاده شده :

Assembly

Boss Extrude

Cut Extrude

Plane

Sweep

Revolve

Chamfer

 


مدل پروانهشناسه محصول: 503333
موجود

مدل پروانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3500تومان

برچسب ها :

مدل پروانه

مدل پروانه

 

 

 

 

 

 

 

مدل پروانه طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Cut Extrude

Loft

Revolve

Plane

Circular Pattern

Fillet


مدل شماره ۵شناسه محصول: 503336
موجود

مدل شماره ۵

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 625تومان

برچسب ها :

مدل شماره ۵

مدل شماره ۵

 

 

 

 

 

 

 

مدل طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Cut Extrude

Plane

Mirror


مدل چرخ دنده موربشناسه محصول: 503337
موجود

مدل چرخ دنده مورب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1250تومان

برچسب ها :

مدل چرخ دنده مورب

مدل چرخ دنده مورب

 

 

 

 

 

 

 

مدل چرخ دنده مورب طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Sweep

Circular Pattern

Cut Extrude


مدل شماره ۴شناسه محصول: 503339
موجود

مدل شماره ۴

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 500تومان

برچسب ها :

مدل شماره ۴

مدل شماره ۴

 

 

 

 

 

 

 

مدل طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Boss Extrud

Hole Wizard

 


مدل بلندگوی دستیشناسه محصول: 503341
موجود

مدل بلندگوی دستی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

مدل بلندگوی دستی

مدل بلندگوی دستی

 

 

 

 

 

 

 

مدل بلندگوی دستی طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Loft

Revolve

Shell


مدل شماره 3شناسه محصول: 503343
موجود

مدل شماره 3

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1250تومان

برچسب ها :

مدل شماره 3

مدل شماره 3

 

 

 

 

 

 

 

مدل طراحی شده در سالیدورک 

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Cut Extrude

Chamfer

Rib

Fillet

 


مدل فنرشناسه محصول: 503349
موجود

مدل فنر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 625تومان

برچسب ها :

مدل فنر

مدل فنر

 

 

 

 

 

 

 

مدل فنر طراحی شده در سالیدورک 

دستورات استفاده شده :

Helix Spiral

Sweep

 

 


مدل دم باریکشناسه محصول: 503297
موجود

مدل دم باریک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2500تومان

برچسب ها :

مدل دم باریک

مدل دم باریک

 

 

 

 

 

 

 

مدل دم باریک طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Assembly

Boss Extrude

Cut Extrude

Plane

Loft

Fillet

Variable Size Fillet

Chamfer


مدل چاقوشناسه محصول: 503300
موجود

مدل چاقو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2500تومان

برچسب ها :

مدل چاقو

مدل چاقو

 

 

 

 

 

 

 

مدل چاقو طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Revolve

Boss Extrude

Cut Extrude

Linear Pattern

Fillet

Chamfer

Plane

Mirror


مدل آچارشناسه محصول: 503302
موجود

مدل آچار

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1875تومان

برچسب ها :

مدل آچار

مدل آچار

 

 

 

 

 

 

 

مدل آچار طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Cut Extrude

Plane

Mirror

Wrap

Fillet


مدل جاچسبیشناسه محصول: 503305
موجود

مدل جاچسبی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3500تومان

برچسب ها :

مدل جاچسبی

مدل جاچسبی

 

 

 

 

 

 

 

مدل جاچسبی طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Assembly

Boss Extrude

Cut Extrude

Plane

Fillet

Mirror

Circular Pattern


مدل مدادتراش رومیزیشناسه محصول: 503306
موجود

مدل مدادتراش رومیزی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4500تومان

برچسب ها :

مدل مدادتراش رومیزی

مدل مدادتراش رومیزی

 

 

 

 

 

 

 

مدل مدادتراش رومیزی طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Assembly

Boss Extrude

Cut Extrude

Fillet

Chamfer

Shell

Plane

Circular Pattern

Revolve


مدل وزنه بدنسازیشناسه محصول: 503309
موجود

مدل وزنه بدنسازی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2500تومان

برچسب ها :

مدل وزنه بدنسازی

مدل وزنه بدنسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل وزنه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Cut Extrude

Circular Pattern

Fill Pattern

Mirror

 


مدل کانال کولرشناسه محصول: 503312
موجود

مدل کانال کولر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1250تومان

برچسب ها :

مدل کانال کولر

مدل کانال کولر

 

 

 

 

 

 

 

مدل کانال کولر طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Loft

Shell

Plane

Fillet


پکیج شماره ۲ مدل های طراحی شده در سالیدورکشناسه محصول: 503267
موجود

پکیج شماره ۲ مدل های طراحی شده در سالیدورک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

پکیج شماره ۲ مدل های طراحی شده در سالیدورک

پکیج شماره ۲ مدل های طراحی شده در سالیدورک

 

 

 

 

 

 

 

پکیج مدل های طراحی شده در سالیدورک 

مدل های موجود در این پکیج :

1. مدل اول (لینک مشاهده مدل

2. مدل دوم (لینک مشاهده مدل

3. مدل سوم (لینک مشاهده مدل

4. مدل چهارم (لینک مشاهده مدل

5. مدل پنجم (لینک مشاهده مدل

قیمت تمام شده مجموع مدل ها به صورت جداگانه : 2,750 تومان 

قیمت این پکیج : 2,000 تومان


پکیج شماره 1 مدل های طراحی شده در سالیدورکشناسه محصول: 503278
موجود

پکیج شماره 1 مدل های طراحی شده در سالیدورک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پکیج شماره 1 مدل های طراحی شده در سالیدورک

پکیج شماره 1 مدل های طراحی شده در سالیدورک

 

 

 

 

 

 

 

پکیج مدل های طراحی شده در سالیدورک 

مدل های موجود در این پکیج :

 

1. مدل مدادتراش رومیزی (لینک مشاهده مدل

2. مدل دم باریک (لینک مشاهده مدل

3. مدل پیستون و متعلقات (لینک مشاهده مدل

4. مدل وزنه بدنسازی (لینک مشاهده مدل

5. مدل بلندگوی دستی (لینک مشاهده مدل

 

قیمت تمام شده مجموع مدل ها به صورت جداگانه : 8,000 تومان 

قیمت این پکیج : 6,000 تومان

 


پکیج شماره ۳ مدل های طراحی شده در سالیدورکشناسه محصول: 503254
موجود

پکیج شماره ۳ مدل های طراحی شده در سالیدورک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5250تومان

برچسب ها :

پکیج شماره ۳ مدل های طراحی شده در سالیدورک

پکیج شماره ۳ مدل های طراحی شده در سالیدورک

 

 

 

 

 

 

 

پکیج مدل های طراحی شده در سالیدورک 

مدل های موجود در این پکیج :

1. مدل جاچسبی (لینک مشاهده مدل

2. مدل آچار (لینک مشاهده مدل

3. مدل پروانه (لینک مشاهده مدل

4. مدل چرخ دنده مورب (لینک مشاهده مدل

5. مدل کانال کولر (لینک مشاهده مدل

قیمت تمام شده مجموع مدل ها به صورت جداگانه : 7,000 تومان 

قیمت این پکیج : 5,250 تومان


مدل چکششناسه محصول: 502854
موجود

مدل چکش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2500تومان

برچسب ها :

مدل چکش

مدل چکش

 

 

 

 

 

 

 

مدل چکش طراحی شده در سالیدورک 

دستورات استفاده شده :

Assembly

Boss Extrude

Cut Extrude

Plane

Loft

Revolve

Fillet

Chamfer


پکیج شماره 4 مدل های طراحی شده در سالیدورکشناسه محصول: 502526
موجود

پکیج شماره 4 مدل های طراحی شده در سالیدورک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پکیج شماره 4 مدل های طراحی شده در سالیدورک

پکیج شماره 4 مدل های طراحی شده در سالیدورک

 

 

 

 

 

 

 

پکیج مدل های طراحی شده در سالیدورک

مدل های موجود در این پکیج :

 

1. مدل چاقو (لینک مشاهده مدل)

2. مدل چکش (لینک مشاهده مدل)

3. مدل جای CD و DVD (لینک مشاهده مدل)

4. مدل پیچ گوشتی (لینک مشاهده مدل)

5. مدل فنر (لینک مشاهده مدل)

 

قیمت تمام شده مجموع مدل ها به صورت جداگانه : 8,000 تومان

قیمت این پکیج : 6,000 تومان


مدل جای CD و DVDشناسه محصول: 502531
موجود

مدل جای CD و DVD

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2500تومان

برچسب ها :

مدل جای CD و DVD

مدل جای CD و DVD

 

 

 

 

 

 

 

مدل جای CD و DVD طراحی شده در سالیدورک 

دستورات استفاده شده :

Assembly

Boss Extrude

Cut Extrude

Circular Pattern

Revolve

Shell

Plane

Chamfer


پیچ گوشتیشناسه محصول: 480632
موجود

پیچ گوشتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

پیچ گوشتی

پیچ گوشتی

 

 

 

 

 

 

 پیچ گوشتی طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Cut Extrude

Revolve

Plane

Cut Sweep

Circular Pattern


شکل شماره 1شناسه محصول: 480487
موجود

شکل شماره 1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

شکل شماره 1

شکل شماره 1

 

 

 

 

 

  

شکل طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Shell

Cut Extrude

Circular Pattern


شکل شماره 3شناسه محصول: 480111
موجود

شکل شماره 3

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

شکل شماره 3

شکل شماره 3

 

 

 

 

 

 

شکل طراحی شده در سالیدورک 

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Cut Extrude

Chamfer

Rib

Fillet


شکل شماره 4شناسه محصول: 480083
موجود

شکل شماره 4

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

شکل شماره 4

شکل شماره 4

 

 

 

 

 

 

شکل طراحی شده در سالیدورک 

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Hole Wizard


پروانهشناسه محصول: 479976
موجود

پروانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

پروانه

پروانه

 

 

 

 

 

 

پروانه طراحی شده در سالیدورک 

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Cut Extrude

Circular Pattern

Loft

Revolve

Plane

Fillet


شکل شماره 5شناسه محصول: 479978
موجود

شکل شماره 5

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

شکل شماره 5

شکل شماره 5

 

 

 

 

 

 

شکل طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Boss Extrude

Cut Extrude

Plane

Mirror


1 2